NESTLE
W sierpniu 2013 roku dla firmy NESTLE zrealizowaliśmy wideokonferencję z centralą firmy w Szwajcarii. Łączenie na żywo ze Szwajcarią, z możliwością pełnej interakcji - uczestnicy widzieli się, słyszeli, mogli wymieniać pliki, udostępniać pulpit, prezentacje, itp. z wykorzystaniem technologii wideokonferencyjnej obyło się przy okazji konferencji polskiego oddziału NESTLE w jednym z warszawskich hoteli.

Specyfikacja techniczna

  • Sprzęt telekonferencyjny
  • Realizacja obrazu i dźwięku w Warszawie

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą streamingu online.