Transmisja z operacji w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

21 czerwca 2013 roku, dla firmy PHIN Consulting, zrealizujemy transmisję na żywo z operacji ginekologicznych ze szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi do hotelu Andel’s, gdzie odbędzie się sympozjum dla lekarzy i branży medycznej. Będzie to transmisja punkt-punkt, niedostępna publicznie dla widzów.

Do produkcji sygnału wykorzystane zostaną 3 kamery, po jednej w każdej sali operacyjnej oraz sygnał wizji z laparoskopów. Firma Transmisje LIVE.pl odpowiedzialna będzie także za realizację telekonferencji, tak aby każdy chirurg prowadzący operację miał mikrofon i mógł rozmawiać z publicznością zgromadzoną w hotelu, a jednocześnie aby publiczność w hotelu mogła zadawać pytania do sali operacyjnej. Wyzwaniem podczas tej realizacji będzie nie tylko podłączenie laparoskopów, które wymaga zastosowania specjalnych urządzeń konwertujących sygnał, ponieważ każdy z nich pracuje w innej rozdzielczości i częstotliwości, ale także specyficzne warunki pracy w miejscu wymagającym praktycznie sterylnej czystości i takiego rozłożenia kabli i urządzeń aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentek i personelu.