Transmisja operacji na sympozjum lekarskie

10 października, na zlecenie firmy PHIN Consulting, będziemy realizować transmisję operacji na sympozjum lekarskie. Operacje odbędą się w Lublinie w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym i będą przeprowadzane nową, innowacyjną metodą. Nasza firma zajmie się produkcją sygnału i realizacją transmisji na żywo typu punkt-punkt, którą oglądać będą lekarze zgromadzeni na konferencji Stowarzyszenia Chirurgów Polskich.

Praca w warunkach szpitalnych wymaga od naszej ekipy zachowania najwyższych standardów. Obsługiwać będziemy dwie sale operacyjne, w każdej sali będzie kamera i laparoskop, z którego obraz, dzięki wykorzystaniu specjalistycznych konwerterów sygnału, trafi do głównego miksera realizacyjnego. Oprócz transmisji na żywo z sal operacyjnych na konferencję, zapewnimy także system łączności umożliwiający uczestnikom konferencji zadawanie pytań chirurgom przeprowadzającym operację.

Jest to druga tego typu realizacja, którą obsługujemy. W czerwcu 2013 roku, także dla firmy PHIN Consulting, realizowaliśmy transmisję z operacji ginekologicznych w Centrum Zdrowia Matki Polki.